Formlek Oy

Formlek tuottaa innokasta markkinointia pilvestä

Innovaatiot perustuvat pitkää työmattiiuraan tietojenkäsittelyn parissa. Asiat pitää aluksi yksinkertaistaa, jotta ne toimivat. Siitä kehitetään toimivia ratkaisuja tiedon, kokemuksen ja kokeilun ehdoilla.

  • Markkinoinnilla kerrotaan faktoin ja mielikuvin mitä on ostettavissa ja miksi se kannattaa ostaa.
  • Myynti mahdollistaa ostamisen. Juuri sinä voit ostaa sinulle sopivimman tuotteen tai palvelun

Nämä kaksi perusasiaa antavat tukevan pohjan digitaaliselle markkinoinnille ja myynnille.

Markkinointi ja myynti vaativat lähes aina monikanavaisuutta. Katso Postin media-tutkimus

Samassa tutkimuksessa selvisi, että osoitteeton suoramainonta tavoittaa 46 % vastaanottajista. Suoramarkkinointi kohdistuu hyvin usein kaikille perheen jäsenille ja kaikille ikäryhmille. 

Ilman taitoa tieto on vain itseisarvo

Ilman luovuutta tiedosta ei taidollakaan synny mitään uutta

 

Formaatti perustuu tunnettuihin ja toimiviin menetelmiin

MainosAvain-formaatti perustuu perinteiseen markkinointiin ja myyntiin. Perusasioita on täydennetty innovaatioilla. Kokonaisuus on ainutlaatuinen formaatti.

Perinteinen markkinointi ja mainonta voidaan pelkistää: "Markkinoinnilla ja mainonnalla 'opetetaan' ostamaan tuotteita ja palveluja"

  • MainosAvain 'opettaa' perinteisen markkinoinnin ja mainonnan keinoin kuinka tuote tai palvelu parhaiten löytyy verkosta ja kuinka sen voi ostaa.

Tavaramerkit ja niille luotu tunnettavuus ns. brändiarvo

  • MainosAvain hyödyntää tavaramerkkejä verkkomedioiden hakukonekäytössä ja ja muissa medioissa perinteisillä tavoilla.

Hakukone ovat verkon käytetyin sovellutus käyttökertojen mukaan

  • MainosAvain toimii perinteisissä hakukoneissa. Paras lisäarvo saadaan formaattiin kuuluvalla rakennehakupalvelulla

Katso MainosAvain-formaatti

Formaatti tukee sisältömarkkinointia ja hakemistoja

Sisältömarkkinointi on ollut formaatin suunnittelun lähtökohta.

MainosAvain-formaatti perustuu tietorakenteisiin. Näin saadaan uusia mahdollisuuksia

Samasta lähdetiedosta saadaan markkinointi- ja mainossisältöä eri kanaviin. Näin se voidaan kohdistaa halutulle asiakassegmentille.

Poimintavirta™ on sisällön tiivistelmä. Sen tärkeimmät ominaisuudet ovat tietolähteen muistaminen ja tiedon luokitus.

Koska tietolähde tunnetaan, voidaan valvoa tiedon ajantasaisuutta. Jos tietolähde on yrityksen kotisivut ja ilmoitus sieltä poistetaan, niin se poistuu automaattisesti poiminnoista

Tarjoustuotteen loppuminen on hyvä esimerkki tästä, mutta näin voidaan tehdä aina ajantasalla olevia tuote- ja palveluhakemistoja. Muistatko kuinka moneen hakemistoon yhteystietojen muutokset pitäisi tehdä?

Katso Poimintavirta